Basée à Nonza au Cap corse, Corsica Luce se donne pour mission de soutenir et promouvoir la création artistique contemporaine en lien avec le territoire insulaire.

Hè in Nonza di Capi Corsu chì Corsica Luci s’impegna à sustena ed à prumova a criazioni artistica ughjinca in leia incù u tarritoriu isulanu.

Programmation annuelle.
Prugrammazioni annuali.

Au travers de sa programmation annuelle, Corsica Luce construit des ponts entre les arts, les créateurs et les publics et met à la disposition du territoire son envie d’agir pour le développement de la scène artistique locale.
Ses ambitions se traduisent en trois axes principaux que sont le soutien à la production artistique, la diffusion de la création contemporaine et la rencontre avec les publics.
La programmation annuelle se structure autour de trois expositions in-situ, d’un cycle de projections cinématographiques hors- les-murs intitulé « Luce in paese » et le programme de résidence artistique « Luce in Nonza» afin d’agir de façon efficiente et diversifiée sur la scène culturelle insulaire.

Attraversu a so prugramazioni annuali, Corsica Luci faci a leia trà l’Arti, i criatori è i publichi è metti à dispusizioni di u tarritoriu a so vodda d’agì è di dassi di rimenu pà u sviluppu di a scena artistica lucali.
Si tramutani i so ambizioni in trè assi principali chì sò : u sustegnu à a pruduzzioni artistica, a sparghjera di a criazioni ughjinca è u scontru incù i publichi.
A prugrammazioni annuali si struttura à prò di trè spusizioni in situ, d’un ciculu di filmi sinematograffichi for’ di locu intitulati « Luce in Paese » è a prugrammazioni di risidenza artistica « Luce in Nonza » da pudè agì di manera virtuosa è varia à nant’à a scena culturali isulana.

2022

1 Residence artistique
1 Risidenzi artistichi

3 Expositions in situ
3 Spusizioni in situ

3 Projections itinérantes
3 pruiizzioni sinematograffichi itineranti

Historique

Depuis 2018

Depuis 2018, Corsica Luce s’est inscrite dans le paysage culturel par l’organisation d’expositions durant la saison estivale ainsi que par la publication d’ouvrages photographiques.
Plusieurs expositions ont été organisées dans ses murs à Nonza telles que « Fighjula » en 2018 qui a réuni les travaux de quatre photographes (Lisa Lucciardi, Didier Ben Loulou, Anton Renborg et Bernard Plossu) et « Fantaisie Militaire » en 2019 qui présentait les dessins de l’artiste Agnès Accorsi. Une exposition hors-les- murs a été organisée au couvent de Canari en 2021 suite à la publication de l’ouvrage photographique Toussaint Grégorj, capitaine au long cours la même année.
Corsica Luce a par ailleurs œuvré dans le champ des arts vivants en organisant plusieurs représentations théâtrales dans ses locaux ; « Maria Gentile » de Marie Ferranti en 2017, « Davia, une sultane corse » d’Alexandre Oppecini en 2018, « Spoon River » par la compagnie Tutt’in scena en 2019 et « Laetizia » d’Orlando Forioso en 2020.

Dapoi u 2018, Corsica Luce s’hè stampata in u paisaghju culturali avendu urganizatu spusizioni mentri l’istatina è unipochi di publicazioni d’opari futugraffichi.
Parichji spusizioni sò stati fatti in Nonza stessa com’è « Fighjula » in u 2018 chì hà addunitu i travaddi di 4 futugraffi (Lisa Lucciardi, Didier Ben Loulou, Anton Renborg è Bernard Plossu), « Fantaisie Militaire » in u 2019 chì prisintaia i dissegni di l’artistu Agnès Accorsi, è in u 2022, i visitanti ani pussutu scopra i ritratti intimi di Carulina Luigi. Una spusizioni for’di locu hè stata urganizata à u cunventu di Canari in u 2021 dopu à una publicazioni di l’opara futugraffica « Toussaint Gregori, capitaine au long cours » a stessa annata.
Par altru « Corsica Luci » hà uparatu in i duminii di l’Arti vivi, dendu parichji raprisintazioni tiatrali in i so lucali : « Maria Gentile » di Marie Ferranti in u 2017, « Davia, une sultane corse » d’Alexandre Oppecini in u 2018, « Spoon River » incù a cumpagnia Tutt’in Scena in u 2019 è « Laetizia » d’Orlando Furioso in u 2020.

Accompagner la création contemporaine
Scurtà a criazioni ughjinca.

Curatrice : Julie Canarelli

Se donnant pour mission de valoriser la scène artistique sur le territoire insulaire, Corsica Luce inscrit à sa programmation annuelle 2022, en plus d’expositions in situ dédiées à la photographie et de projections cinématographiques itinérantes, une résidence artistique ouverte à toutes les disciplines dans une démarche de soutien à la création contemporaine. Dispositif incontournable du soutien, la résidence artistique détient un rôle central dans la vie artistique et culturelle. Elle permet d’accueillir un artiste et de l’accompagner dans la production d’un projet artistique. En amont des volets de diffusion et de promotion, la résidence artistique s’inscrit dans une démarche de soutien de la création.

Corsica Luci si dà par scopu di valurizà a scena artistica à nant’à u tarritoriu isulanu. In più di fà spusizioni in situ didicati à a futugrafia è à i pruiizzioni sinematograffichi itineranti, Corsica Luce iscrivi in a so prugrammazioni annuali, una risidenza artistica aparta à tutti i disciplini in una dimarchja di sustegnu à a criazioni ughjinca.
Dispusitivu indispinsevuli di sustegnu, a risidenza artistica teni un rollu centrali in a vita artistica è culturali. Parmetti d’accodda un artistu ed accumpagnallu in a pruduzzioni d’un prughjettu artisticu.
Innanzi di purtà à nant’à a sparghjera è a prumuzioni, a risidenza artistica s’iscrivi in una dimarchja di sustegnu di a criazioni.

Programme de résidence “Luce in Nonza”
Prugramma di risidenza « Luci in Nonza »